Wednesday, September 10, 2014

Nabi Muhammad s.a.w


Pendahuluan

Nabi Muhammad s.a.w. telah dilahirkan pada Subuh Isnin, 12 haribulan Rabiu-Awwal Tahun Gajah bersamaan 29hari bulan Ogos T.M 570. Siti Aminah telah melahirkan seorang bayi lelaki comel,di rumah bapa saudaranya. Semasa bayi suci di lahir, bayi itu telah siap bersunat dan tali pusatnya telah siap dipotong oleh Malaikat Jibril a.s. Nabi Muhammad s.a.w dilahir setelah dua bulan bapanya meninggal. Nabi Muhammad s.a.w  telah menjadi anak yatim sejak dilahirkan.

Siti Aminah amat gembira dengan lahirnya nabi Muhammad s.a.w  Abdul Mutalib membawa cucunya ke kaabah dengan penuh kasih sayang dan di sana beliau berdoa dan mengucap syukur kepada Allah. Setelah itu nabi Muhammad dibawa semula kepada ibunya siti Aminah lalu menyusukan selama tiga hari. Nabi Muhammad disusukan oleh ibu susuan ialah Thuwaibah (Suwaibah) Al-Aslamiyyah iaitu hamba kepada Abu Lahab. Apabila nabi Muhammad berumur tujuh hari datuknya mengadakan kenduri kesyukuran. Nabi Muhammad kemudiannya di susu oleh Halimatun Sa’adiah binti Abu Zuaib As-Sa’diah dan suaminya bernama Harris bin Abdul Ozza.Rasulullah s.a.w mempunyai beberapa orang saudara susuan iaitu anak Halimatun Sa’diah  dan anak Tsuwaibah.

Baginda adalah pembawa rahmat untuk seluruh alam dan merupakan Rasulullah  bagi seluruh umat dunia. Nabi Muhammad s.a.w merupakan satu anugerah dan kurniaan Allah SWT kepada umat manusia untuk menunjukkan jalan yang lurus dan benar. Baginda bukan sahaja diangkat sebagai seorang rasul tetapi juga sebagai khalifah, yang mengetuai angkatan tentera Islam membawa perubahan kepada umat manusia, mengajarkan tentang erti persaudaraan, akhlak dan erti kehidupan sebenarnya hanya kerana Allah SWT. Nabi Muhammad di lahirkan di Mekah dan kembali ke rahmatullah di Madinah. Nabi Muhammad S.A.W merupakan Rasul dan Nabi terakhir bagi umat manusia serta seluruh alam. Nabi Muhammad merupakan pelengkap ajaran Islam. Beliau juga digelar Al Amin yang bermaksud 'yang terpuji'. .

Peristiwa Yang Berlaku Pada Rasulullah Di  zaman Kanak-kanak.

Menurut Syeikh Shahfiyurrahman Al Mubarakfuri peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW seperti yang di riwayatkan oleh Muslim dari Anas bahawa Rasulullah SAW sewaktu baginda kecil  dan sedang bermain dengan beberapa temannya baginda didatangai Jibril dan membelah dada Rasulullah dan mengeluarkan segumpal darah dari dada baginda. Jibril memberitahu “Ini adalah sebahagian dari syaitan yang terdapat pada dirimu”. Jibril mencucinya di dalam satu bekas besar yang diperbuat daripada emas dengan menggunakan air zam-zam. Setelah dicuci Jibril memasukkanya semula dan meletakkan semula didalam dada Rasulullah.  Sewaktu itu semua teman-teman Rasulullah lari dari situ dan memberitahu kepada ibu susuan Muhammad  iaitu Halimah bin Abu Dzu’aib dan menyatakan bahawa Muhammad telah dibunuh  Setelah itu Halimah dan teman-teman Rasulullah datang semula di tempat kejadian itu dan menghampiri Muhammad dilihat wajah Muhammad  semakin berseri. Oleh itu dari peristiwa pembelahan dada Muhammad, ibu susunya iaitu Halimah sangat khuatir diatas keselamatan Muhammad lalu beliau mengembalikan baginda kepada ibunya  ketika berusia enam tahun.

Muhammad s.a.w kembali kepangkuan ibunya iaitu Aminah binti Wahab. Sewktu Muhammad bersama keluarganya, ibunya selalu membawa Muhammad ke makam ayahandanya  yang telah meninggal dunia sewaktu Muhammad masih dalam kandungan ibunya. Ayahanda Muhammad di makamkan  di Yastrib (Madinah) dan di temani oleh Ummu Aiman selama sebulan di Madinah Aminah dan rombongan kembali semula ke Mekah. Semasa dalam perjalanan pulang ke Madinah ibunya . di timpa sakit dan meninggal dunia di Al-Abwa’(sebuah kampung yang terletak di antara Mekah dan Madinah) Baginda dipelihara oleh Ummu Aiman (hamba perempuan bapa Rasulullah SAW) dan di biayai oleh datuknya ‘Abdul Muttalib

Ketika Muhammad berumur lapan tahun datuknya, ‘Abdul Muttalib pula meninggal dunia di Mekah. Semasa datuknya meninggal, beliau berpesan supaya Muhammad dijaga oleh salah seorang anaknya Abu Talib iaitu bapa saudara Muhammad dan saudara kandung kepada Abdullah bapa Muhammad s.a.w  sewaktu dalam penjagaan Abu Talib, Abu Talib rela menjalankan persahabatan dan permusuhan sekiranya sesiapa saja orang-orang di Mekah yang mahu mengganggu Muhammad demi membela anak saudaranya Muhammad.

Sewaktu Ibnu Asakir mentakhrij iaitu Julhumah bin Arfthah, semasa beliau sampai di Mekkah, ketika itu Mekkah di landa kemarau  Orang-orang Quraisy meminta Abu Talib  berdoa memohon hujan. Abu Talib mengangkat anak kecil yang seolah-olah adalah matahari yang membawa mendung yang menampakkan awan sedang berjaan perlahan-lahan. Pada masa itu Abu Talib dan berberapa orang anak kecil yang lain,. Abu Talib memegang tangan Muhammad s.a.w lalu menempelkannya ke diding Kaabah. Tiba-tiba langit yang cerah menjadi mendung dari segala penjuru, lalu hujan pun turun dengan lebatnya.

Sewaktu bersama bapa saudaranya, Abu Talib bermusafir ke Syam atas urusan perniagaan. Di Kota Busra, negeri Syam, ibu kota Hauran yang terletak di bawah kekuasaan negeri Rom. Di negeri tersebut ada seorang pendita Nasrani bernama Bahira .Ketika rombongan Abu Talib tiba di kawsan tersebut, Rahib Bahira segera menghampiri dan mempersilakan mereka masuk ke tempat tinggalnya dan melayan tetamu yang datang dengan hormatnya  Pada halnya sebelum ini Rahib Bahira tidak pernah keluar dari tempatnya. Rahib Bahira memegang tangan Muhammad s.a.w dan berkata kepada Abu Talib bahawa anak ini iaitu Muhammad s.a.w akan menjadi pemimpin semesta alam dan anak ini diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Abu Talib hairan dan bertanya dari mana mengetahui cerita tentang pengutusan seorang nabi semesta alam itu. Rahib Bahira menceritakan bahawa semenjak Abu Talib sampai di Aqabah semua batu, pokok tunduk bersujud kepada Muhammad s.a.w. Itu dalah kebesaran nabi. Setelah itu Rahib Bahira meminta agar Abu Talib kembali semula ke Makkah bersama anak saudaranya kerana khuatir akan keselamatan Muhammad s.a.w dari gangguan orang-orang Yahudi.

Hubungkait Guru Pendidikan Islam Dengan Sifat Rasulullah

Guru pendidikan Islam mestilah mempunyai ciri-ciri  sifat Rasululuh s.a.w  iaitu mempunyai sifat ketokohan sebagai pemimpin, melayan kanak-kanak seperti anak sendiri, tidak suka meminta-minta, pakar dalam bidang agama, sentiasa berlemah lembut dan mempunyai jati diri yang jitu. walau pun baginda di lahir sebagai anak yatim tapi baginda memiliki akhlak dan sifat-sifat yang sangat mulia. Oleh kerana itu hendaklah kita mempelajari dan memiliki contoh-contoh sifat-sifat nabi seperti Shiddiq, Amanah, Fathonah  dan Tabligh.  Mudah-mudahan dengan memahami sifat-sifat tersebut seseorang itu akan sentiasa dihormati dan disanjungi walau di mana berada. Ini di kaitkan ketika Rasululuh mengikut bapa saudaranya Abu Talib berniaga di negeri Syam,  contoh Abu Talib melayan Rasulullah seperti anaknya sendiri dan mengajar Rasulullah berniaga di usia yang masih kecil lagi. Begitu juga kita sebagai guru dan sentiasa menganggap anak didik itu seperti anak sendiri.

Semasa dalam perjalanan dari Mekah ke negeri Syam Rasulullah begitu sabar dan tabah walau pun perjalanan ke Syam mengambil masa yang lama. Di sini kita kaitkan jika kita berhasrat untuk menjadi guru pendidikan Islam perasaan sabar dan tabah mestilah menebal dihati. Ini kerana kita bukan sahaja berdepan dengan kerenah murid-murid malah dengan ibu bapa kanak-kanak , persekitaran dan kakitangan yang lain. Sewaktu baginda bersama rombongannya tiba di Syam baginda telah disambut oleh Pendita Rahib Bahira dengan penuh hormat dan Pendita Rahib telah menyatakan bahawa kanak-kanak ini akan jadi pemimpin seluruh semesta ini.

Sepertimana Rasululah sewaktu dalam perjalanan ke negeri Syam, semua batu dan pokok-pokok sujud menghormati Rasulullah .kerana kemuliaan Baginda. Oleh itu sebagai seorang guru pendidikan Islam yang berfungsi sebagai murabbi dan penuh iltizam diperlukan oleh masyarakat dan umat Islam dalam menghadapi pelbagai cabaran yang dihadapi Islam. Peradaban guru sedemikian sifatnya mampu menyelesaikan banyak masalah.

Guru dipanggil sebagai murabbi, iaitu guru yang mendidik (menjayakan tarbiah). Mereka menjayakan peningkatan murid dari segi akal, rohani, jiwa dan fizikal. Mereka bertanggungjawab membentuk murid supaya yang memiliki peribadi yang baik.. Guru yang mempunyai kemampuan sebagai murabbi, apa lagi murabbi dalam pengertian kerohanian di pandang mulia dalam Islam kerana mereka mempunyai keperibadian yang mampu membawa manusia ke jalan kebaikan dan kebenaran sebagaimana yang dikehendaki Allah dan RasulNya. Alangkah beruntung dan bahagianya masyarakat dengan adanya guru yang bukan sahaja menyampaikan mata pelajaran kepada murid, tetapi turut meningkatkan peribadi dan kemampuan mereka. dan masyarakat sekeliling.

Dalam Islam juga guru dipanggil mursyid, iaitu guru yang membimbing, menentukan kehidupan serta nilai yang betul. Ini memang tepat dengan tujuan dan matlamat pendidikan sebagai proses menyampaikan kepada generasi muda, apa yang benar, baik dan unggul yang pernah diketahui, difahami, diyakini dan diamalkan dalam peradaban manusia, khususnya Islam. Ini termasuk setiap yang positif yang boleh dimanfaatkan daripada peradaban lain, termasuk barat. Mana-mana yang negatif pula perlu di jauhkan.

Guru sebagai pendidik, adalah ahli ilmu yang membimbing manusia ke jalan yang betul dalam pandangan hidup, hidup kerohanian, akhlak dan kepakaran dalam bidang ilmu yang berfaedah. Dengan ini, dikatakan bahawa pendidikan atau irsyad itu berjalan seiring dengan matlamatnya. Dalam Islam guru juga dipanggil muaddib, iaitu guru yang menjayakan adab. Yang dimaksudkan dengan adab ialah semua jenis gerak-geri, sikap dan perbuatan serta nilai yang betul dan 'manis' dalam hubungan dengan semua pihak, bermula dengan Allah, orang tua, ibu, bapa, guru, rakan dan seterusnya masyarakat. Inilah konsep adab yang menyeluruh dan luas yang disebutkan oleh Nabi Muhammad saw. dalam hadis yang lebih kurang bermaksud: Tuhanku menjayakan pendidikan adab dalam diriku dan dia sempurnakan pendidikan adab itu.

Baginda mememiliki pemikiran yang jitu, pandangan yang lurus mendapat sanjungan kerana kecerdikan, dan mempunyai akhlak yang mulia. Baginda sangat suka berdiam diri dalam waktu yang lama untuk mengamati, memusatkan fikiran dan mengadili kebenaran. Banginda amat takut dengan kurafat dan berusaha menjauhkan. Dalam perhubungan sesama manusia baginda sangat mempertimbangkan keadaan dirinya dengan diri mereka. Contohnya selagi boleh mendapat kebaikan baginda akan berbincang dan bergaul dengan baik. Rasululah mempunyai keistemewaan di kalangan kaumnya dan mempunyai akhlak-akhlak yang terpuji. Sepertimana Rasulullah, seorang guru yang berpendidikan Islam mestilah mencontohi sikap mulia Rasulullah barulah seorang guru itu sentiasa diperlukan dan walau ke mana sahaja guru ini sebagai rujukan untuk mendapatkan pandangan.

Kita tahu Rasulullah bersikap shiddiq, ini dapat dilihat semasa rasululah mengikut bapa saudaranya Abu Talib ke Syam di mana sewaktu hendak ditinggalkan Rasullulah menanggis dan apabila di tanya Abu Talib mengapa menangis, Rasulullah dengan becakap benar bahawa baginda hendak mengikut Abu Talib ke Syam dan tidak mahu sentiasa ditinggalkan. Dengan demikian guru pendidikan Islam mestilah bersikap Shiddiq artinya benar walau pun untuk berkata benar itu menyebabkan kita dihina, tetapi kita mesti ingat bahawa berkata benar itu adalah yang paling terbaik sekali, bukan hanya perkataannya yang benar, tapi juga perbuatannya juga benar sejalan dengan ucapannya.

Baginda mampu menyusun strategi, berani, tegas dan berprinsip. Sebenarnya bukan sekadar pemimpin negeri atau negara sahaja yang perlu mencontohi sifat-sifat Rasulullah saw ini, sebaliknya mereka yang memimpin keluarga (ibu bapa), guru. syarikat, persatuan dan sebagainya perlu menerapkan nilai-nilai ini dalam diri mereka. Jadi dalam pengajaran dan pembelajaran guru perlu menyusun strategi bagi melancarkan perjalanan kelas contohnya guru itu mesti lah telah bersedia membuat persedian mengajar, alat bantu dan tahu bagaimana hendak mengatasi masalah dengan murid-murid, ibu dan masyarakat sekeling. Jika tiada strategi maka sukar untuk mengatasi sebarang masalah yang mendatang.

Menurut kajian yang dibuat Haji Husseimy bin Zamburi hakikatnya, dunia hari ini mengagumi keperibadian baginda. meletakkan Rasulullah SAW sebagai insan paling berpengaruh di dunia dalam kalangan seratus orang manusia paling berpengaruh di dalam sejarah dunia. Begitulah kehebatan Nabi Muhammad SAW. Baginda memiliki akhlak yang sangat mulia terhadap sesama manusia tanpa mengira status sosial, warna kulit dan bangsa. Baginda berbuat baik termasuk kepada orang jahat atau musuh.Jadi kita sebagai pendidik islam tidak boleh membezakan di antara kaum lain dan juga agama.

Guru mesti memiliki akhlak dan sifat-sifat sangat mulia yang boleh dicontohi khususnya empat sifat iaitu siddiq, amanah, tabligh dan fatonah. Dengan memiliki sifat-sifat yang sedemikian rupa maka seorang guru akan dipercaya dan disanjungi oleh murid-muri malah masyarakat am. Seperti mana Rasululah akan mendahului memberi salam dan mendoakan kesejahteraan kepada sahabat-sahabatnya. Oleh itu guru tidak perlu menunggu murid memberi salam dahulu dan ada lebih baik guru apabila berjumpa murid, guru yang memberi salam dan mendoakan kesejahteraan murid

Perancangan Ke arah Menjadi Guru Pendidikan Islam Yang Terbaik Berasaskan Akhlak Baginda
Guru berpendidikan Islam perlulah memantapkan ilmu agama yang asas, seperti ilmu feqah, tajwid, alquran, sirah nabi hafazan. Ini kerana apabila seorang guru mempunyai ilmu agama yang mantap maka mudah bagi untuk mendidik anak-anak dan sesiapa saja yang memerlukan bimbinganya.

Mempunyai sikap yang tegas dan tidak pernah berasa ragu. Sebelum mengambil sesuatu keputusan, akan berfikir dan mempertimbangkannya terlebih dahulu.supaya tidak akan mendatangkan kesusahan kepada semua orang.. (melawat dan membesarkanya

Seorang guru mestilah cerdik, bijaksana dan cepat berfikir serta bertindak. Sentiasa memberikan buah fikiran, pendapat dan pandangan daripada pelbagai peringkat masyarakat. Pandai  menyelesaikan sebarang kesulitan, terutamanya dalam penyelesaian masalah berbangkit. Segala pandangan dan pendapat yang diberikan secara umumnya  diterima dan dihormati.

Mestilah mempunyai Sifat amanah yang menghiasai peribadi dan sentiasa menjadi amalan dalam kehidupan seharian sama ada dalam bentuk perbuatan mahupun perkataan. Sentiasa dipercayai oleh ibu bapa, masyarakat atau sesiapa sahaja yang berurusan dengan kita.

Sentiasa bersikap sabar dan sayang kepada kanak-kanak dan sentiasa melayan kerena kanak-kanak walaupun kanak-kanak itu nakal atau kurang upaya. Sebagai guru yang mempunyai teras yang jitu dalam pendidikan Islam tidak akan membeza-bezakan diantara kanak-kanak yang normal dan tidak normal
Guru pendidikan Islam mestilah mempunyai akhlak dan sifat mulia seperti mana Nabi Muhammad S.A.W. Sentisa bertanggungjawab untuk memimpin manusia ke jalan yang benar dan diredhai Allah demi mengecapi kebahagiaan hidup di  dunia dan di akhirat, sepertimana yang terungkap di dalam kitab suci al-Quran sejak berabad yang lalu.

Sentiasa berlemah lembut dengan kanak-kanak dan tegas dalam mendidik kanak-kanak serta sentisa mendampingi kanak-kanak terutama kanak-kanak yang mempunti masalah contoh seorang kanak-kanak yang pintar pantas. Sebagai guru mestilah tahu bagaimana untuk mengatasi dan dapat menyelesaikan dengan rasa kasih sayang.

Suka memaafkan di atas kesalahan yang dilakukan oleh kanak-kanak, ibubap dan masyarakat. Contoh kalau ada diantara ibu bapa yang bersikap kasar atau terlepas kata-kata yang kurang menyenakan kita, maka kita perlulan memaafkan atas kesalahannya dan banyakan bersabar.

Seorang guru sentiasa berfikir positif dan tidak mempunyai sikap prasangka terhadap mana-mana pihak. Seorang pendidik haruslah sentiasa belajar atau mencari ilmu bagi menambah pengetahuan dan tahu perkembangan semasa. Kita tahu senyum itu sedekah maka seorang pendidik yang mempunyai pendidikan islam yang jitu maka hendaklah sentiasa senyum walau pun dalam kesusahan.

Tidak mudah mengaku kalah jika menghadapi masalah dan berfikir secara rasional bagaimana untuk mengatasi masalah. Contoh jika disekolah terdapat kanak-kanak atau ibu bapa yang mempunyai banyak kerenah kita tidak mudah mengalah malah bertindak menyelesaikan secara positif...

Kesimpulan

Nabi Muhammad S.A.W. telah diutus untuk membawa syariat Allah yang terakhir sekali iaitu agama Islam untuk seluruh umat manusia dan ianya kekal sehingga akhir zaman. Baginda merupakan seorang insan yang terulung dalam konteks kehidupan, dalam masa yang sama baginda juga merupakan seorang murabbi teragung yang mempunyai akhlak serta nilai yang sangat mulia yang didasari oleh al-Quran.  Akhlak mulia merupakan teras dan menjadi asas utama kepada pembinaan jati diri serta pembentukan masyarakat yang ideal. Akhlak berperanan untuk menjadi penentu kepada pembangunan sesebuah bangsa. Kita boleh melihat dan memperakui betapa tinggi dan ppentingnya kedudukan akhlak dalam Islam sehingga ianya menjadi misi utama diutuskan

Menyedari bahawa mereka bagai role model Guru pendidikan Islam mestilah. menanamkan perasaan cinta dan taat kepada Allah .Mendedahkan dan memahamkan murid kepada pelbagai bentuk ibadah wajib, kelebihan, ancaman, cara melaksanakan serta kaitan dengan kehidupan di dunia dan akhirat Memotivasikan murid untuk melaksanakan amalan agama dalam kehidupan seharian

Nabi Muhammad S.A.W. ke dunia. Baginda pernah menegaskan  pentingnya akhlak dalam kehidupan melalui sepotong hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi yang bermaksud “Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia” Begitu juga dengan perakuan dan penjelasan yang diungkapkan oleh Sayyidatina ‘Aisyah mengenai akhlak Nabi Muhammad S.A.W. dengan menyatakan ‘akhlak Rasulullah adalah al-Quran’ Ini menunjukkan bahawa akhlak baginda adalah cukup sempurna dan ianya dapat dilihat semenjak baginda masih kecil hinggalah ke akhir hayatnya kerana baginda memperhiasi diri dan peribadinya dengan al-Quran.

Pendidikan Islam adalah suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan al-Qur'an dan alSunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan di akhirat . Guru bukan sekadar pengajar tetapi dia juga pendidik

Guru perlu menguasai dasar pendidikan dan cara-cara mengajar yang berkesan Mementingkan konsep di dalam pengajaran. Sentiasa mengunakan pendekatan motivasi.  Mengusai pengurusan bilik darjah dan menanamkan asas agama yang kuku

Menanam minat beragama dan sensitif kepadanya Menggerak dan menaikkan emosi murid supaya cintakan agama Membasmi kejahilan beragama berasaskan pendidikan Islam. Melahirkan Jailul Qur'an di kalangan murid dan meningkatkan cara hidup Islam dikalangan murid serta mewujudkan nafsu mutmainnah di kalangan murid. Mewujudkan ciri-ciri tamadun Islam di sekolah dan luar sekolah, membanteras kemungkaran dan kesesatan di kalangan mereka dengan cara yang baik. Membentuk iklim sekolah dengan nilai agama serta keterampilan yang perlu dimilikki oleh guru agama. Lebih berdidikasi. Cemerlang melaksanakan tugas. Membantu murid untuk menjadi seorang muslim yangberakhlak, berilmu, beriman, beramal dan bertaqwa Memahami falsafah, matlamat dan hasrat pendidikanIslam. Meningkatkan ilmu yang sedia ada. Pendekatan pengajaran yang boleh menimbulkan minatpelajar. Menguatkan ukhuwwah dan gerakan sesama guru pendidikan Islam

Secara ringkas, seperti yang kita tahu, banyak sifat dan akhlak Nabi Muhammad SAW yang boleh dipelajari termasuk tawaduk, pemalu, siddiq (benar), amanah (boleh dipercayai), tabligh, fatanah, tabah, syukur, pemaaf, bertakwa, beristiqamah, ikhlas, khusyuk, zuhud (hidup soleh tidak dikuasai kemewahan dan keseronokan dunia), lemah lembut dan bijaksana. Sebagai guru pendidikan islam sangat menekankan aspek integriti seperti amanah, bertanggungjawab, telus dan jujur.

Rujukan:
  1. Sirah Nabawiyah-Perjalan Hidup Rasul Yang Agung Syeikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri Pustaka Ibnu Katsir sdn Bhd
  2.  Lahir cahaya kebenaran sejarah nabi Muhammad s.a.w Haji Husseimy bin Zamburi (Editor Dr Mohd Puzki b.Usop dan Ust Zainal Mat Zain
  3. Buku Teks Sekolah Rendah Agama Islam Negeri Selangor Susunan oleh Halim bin Tamuri, Anas bin Ayob, Adni bin RamliNo comments: