Monday, November 26, 2007

PKPA

PKPA

1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2006 Garis Panduan Bagi Melaksanakan Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam
Dimansuhkan : Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 3 Tahun 1991

2. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 2005 Garis Panduan Bagi Mewujudkan Petunjuk-petunjuk Prestasi Utama Atau Key Performance Indicators (KPI)

3. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.1 Tahun 2005 Garis Panduan Bagi Mewujudkan Pejabat Perkhidmatan Pelanggan Di Agensi Kerajaan

4. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.1 Tahun 2003 Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet & Mel Elektronik Di Agensi-agensi Kerajaan

5. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.2 Tahun 2002 Garis Panduan Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Anggota Perkhidmatan Awam

6. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.1 Tahun 2002 Garis Panduan Semakan Semula Prosedur dan Proses Kerja di Agensi Kerajaan

7. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2001 Garis Panduan Pelaksanaan Sistem Pemantauan Penguatkuasaan Undang-undang Di Peringkat Pentadbiran Daerah

8. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 1999 Garis Panduan Pelaksanaan Penandaarasan Dalam Perkhidmatan Awam

9. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 1997 Panduan Mengenai Penubuhan Sistem Infrastruktur Kebangsaan Bagi Maklumat Tanah (NaLIS)

10. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 1996 Garis Panduan bagi Melaksanakan MS ISO 9000 Dalam Perkhidmatan Awam

11. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 1996 Pelaksanaan Sistem Perakaunan Berkomputer Yang Standard di Badan-Badan Berkanun Persekutuan

12. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 1995 Penggunaan Butiran Maklumat Di dalam Borang Permohonan dan Kriteria Tertentu Sebagai Asas Membuat Keputusan Ke Atas Permohonan

13. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 3 Tahun 1993 Panduan Mengenai Piagam Pelanggan

14. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 1993 Garis Panduan Mengenai Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Perkhidmatan Awam

Dimansuhkan :
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 1993 (Pindaan No. 1/2000)

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 1993 (Pindaan No. 1/1996)

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 1993 (Pindaan No. 1/1995)

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 1993 (Pindaan No. 2/1993)

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 1993 (Pindaan No. 1/1993)

15. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 1993 Panduan Mengenai Mesyuarat Pagi

16. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 4 Tahun 1992 Pengendalian Pengaduan Awam

17. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 3 Tahun 1992 Garis Panduan Sistem Perakaunan Mikro (SPM)

18. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 1992 Garis Panduan Perancangan dan Penyediaan Projek Pembangunan

19. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 1992 Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Bagi Perkhidmatan Awam

20. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 11 Tahun 1991 Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Borang Tindakan Kerja

21. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 10 Tahun 1991 Panduan Mengenai Peningkatan Kualiti Perkhidmatan Kaunter

22. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 9 Tahun 1991 Panduan Mengenai Pelaksanaan Dasar Persyarikatan Malaysia

23. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 8 Tahun 1991 Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja

24. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 7 Tahun 1991 Panduan Mengenai Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK)

25. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 6 Tahun 1991 Panduan Mengenai Peningkatan Produktiviti Dalam Perkhidmatan Awam

26. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 5 Tahun 1991 Panduan mengenai Sistem Penjadualan yang Bersepadu (SIAP)
Dimansuhkan : Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 5 Tahun 1991 (Pindaan No. 1/1993)

27. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 4 Tahun 1991 Garis Panduan mengenai Strategi-Strategi Peningkatan Kualiti Dalam Perkhidmatan Awam

28. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 1991 Panduan Pengurusan Mesyuarat dan Urusan Jawatankuasa-Jawatankuasa Kerajaan

29. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 1991 Panduan Meningkatkan Kualiti Layanan Urusan Melalui Telefon

No comments: