Monday, November 26, 2007

SOALAN LATIHAN DAN SKIMA JAWAPAN

SOALAN TUGASAN SECARA BERKUMPULAN :

Dalam latihan ini, peserta akan berbincang dalam kumpulan masing-masing. Segala perbincagan dan jawapan yang telah di persetujui bersama dicatatkan dalam kerja kursus dan buat persediaan untuk persembahan (presentasi).

Prosidur tugasan:

 1. Nama Kumpulan dan Ahli-Ahli dalam kumpulan
 2. Pastikan Nama Huruf Besar, No Kad Pengenalan dan Gred Jawatan
 3. Taipkan dengan jarak langkau 2.
 4. Guna "Arial" font 12
 5. Setiap muka surat diberi no.
 6. Berikan Rujukan yang jelas (sekiranya mendapat maklumat dari laman web nyata laman web dengan jelas).
 7. Kompalkan dengan kemas dan serahkan tugasan anda ke meja urusetia pada hari yang di tetapkan.


SOALAN TUGASAN

 • Huraikan tiga peringkat tahap pengurusan dalam sesebuah organisasi dan tunjukkan perbezaan yang terdapat di antara tahap-tahap pengurusan tersebut?

 • Pengurusan bukanlah tanggungjawab seseorang Pengurus Besar atau Pengarah semata-mata tetapi juga tanggungjawab pentadbir bahagian. Dalam konteks ini, huraikan empat fungsi pengurusan yang perlu dilaksanakan.

 • Terangkan maksud organisasi? Pada pandangan anda apakah kebaikan Carta Organisasi di sesebuah Jabatan?

 • Gaya Kepimpinan adalah merujuk kepada cara seseorang pemimpin mempengaruhi pekerjanya. Huraikan tiga bentuk gaya kepimpinan yang biasa digunakan?

 • Kuasa sering dikaitkan dengan pemimpin. Huraikan 5 jenis kuasa yang perlu ada pada seorang pemimpin bagi memimpin kakitangan bawahannya?

 • Henry Mintzberg dalam bukunya, The Manager’s job, menjelaskan peranan Pengurus dibahagikan kepada tiga bahagian. Huraikan ketiga-tiga peranan itu?

SEMOGA ANDA BERJAYA

No comments: